Rekrutacja do projektu „Żłobek nad Jeziorem Długim”

Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc […]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. […]

Skip to content