Celem Programu Maluch+ jest udzielenie finansowego wsparcia prowadzącym instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 lub zamierzających prowadzić takie instytucje.

Maluch+” to program wspierający tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci i dofinansowujący działanie tych już istniejących. To ogromna pomoc dla rodziców, szczególnie dla świeżo upieczonych mam, które chciałyby wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, ale uniemożliwia im to brak miejsc opieki nad maluszkami.

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 3:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 3 (utworzenie w 2019 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty od 741 podmiotów dotyczące 20 644 miejsc opieki, na łączną kwotę 184 452 904,20 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów. Wysokość dofinansowania do tworzenia miejsc opieki zależy od liczby uzyskanych punktów w następujących obszarach:

  1. liczba miejsc opieki w gminie  w stosunku do liczby miejsc dzieci w wieku 1-2 lata – użłobkowienie (punktacja od 0 do 1, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 pkt najmniejszej wartości)
  2. liczba instytucji opieki (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 najmniejszej wartości)
  3. sytuacja na lokalnym rynku pracy – stopa bezrobocia (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 przypisano najmniejszej wartości a 1 największej wartości).

Instytucja mogła otrzymać do 3 punktów. Instytucje otrzymały od 0,690 do 2,842 punktów. Instytucje z liczbą punktów od 1,760 do 2,842 otrzymały dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki
w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na środki dofinansowania do tworzenia miejsc. Instytucje z liczbą punktów od 0,690 do 1,745 otrzymały dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości 20% wnioskowanego zapotrzebowania na środki do tworzenia miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko.

Łącznie na moduł 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 122 878 256,04 zł, z tego 114 795 456,04 zł na tworzenie miejsc opieki i 8 082 800,00 zł na funkcjonowanie miejsc.

Skip to content