RODO

Polityka prywatności

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Przedszkole Nad Jeziorem Długim dostosowało procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nad Jeziorem Długim z siedzibą w Olsztynie 10-149, ul. Rybaki 5, a ponadto, że:

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy
  o świadczenie usług edukacyjnych oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu
  z Klientem (Rodzicami), z którymi Przedszkole Nad Jeziorem Długim zamierza zawrzeć lub zawarło umowę;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy
  o świadczenie usług edukacyjnych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. przetwarzamy dane osobowe dobrowolnie podane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie o świadczenie usług edukacyjnych;
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu trwania umowy, wyłącznie w celu wykonania ciążących na nas obowiązków statutowych;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa;
 6. dane osobowe mogą być lub są udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie
  w celu ich przetwarzania w naszym imieniu;
 7. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przenoszenia danych;
 8. informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia
  i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 10. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej;
 11. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przedszkole Nad Jeziorem Długim

Skip to content