Stawka za 1 godzinę realizacji zajęć,
poza czasem realizacji podstawy programowej (tj. 7:00-12:00)
od dnia 01.03.2023 będzie wynosiła 1,14 zł
( w godzinach 7:00-12:00-bezpłatnie)


stawka żywieniowa żłobek 14zł / dzień

stawka żywieniowa przedszkole 16 zł / dzień

Skip to content