Stawka za 1 godzinę realizacji zajęć,
poza czasem realizacji podstawy programowej (tj. 7:00-12:00)
od dnia 01.10.2023 będzie wynosiła 1,30 zł
( w godzinach 7:00-12:00-bezpłatnie)


stawka żywieniowa żłobek 16zł / dzień

stawka żywieniowa przedszkole 18 zł / dzień

Skip to content