Ważna Informacja

Drodzy Rodzice,

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie całego personelu przedszkola i żłobka i od dnia 18 maja czekamy na Państwa pociechy.
Będziemy działać wg wytycznych GIS . Godziny otwarcia placówek od 7.00 do 17.00.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń GIS.

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dodatkowo przy wejściu będzie płyn do dezynfekcji rąk, prosimy o każdorazowe użycie po wejściu. Ponad to będziemy mierzyć temperaturę dziecku. Wejść może tylko jeden rodzic z dzieckiem, prosimy o pojedyncze odprowadzanie dzieci. Następny rodzic zostaje zobligowany poczekać na zewnątrz aż wyjdzie inny rodzic.O godzinie 8:00 przedszkole i żłobek będzie zamknięte. Rodzice , którzy przyjdą po tej godzinie proszeni są o kontakt telefoniczny. Rodzice przy pierwszej wizycie w placówce proszeni są o dostarczenie oświadczenia o świadomości ryzyka, stanie zdrowia i zgodzie na pomiar temperatury ciała swojego dziecka, które znajduje się w załączniku do pobrania.

Oświadczenia o świadomości ryzyka, stanie zdrowia i zgodzie na pomiar temperatury ciała swojego dziecka – POBIERZ

Skip to content